Assessorament

A GRAN ASSISTENCIAL li ajudem a realitzar tots el tràmits com a empleador, sense que s’hagi de preocupar per res:

 • Alta com a empleador en el Sistema Especial de la Llar
 • Altes, baixes i modificacions de dades a la Seguretat Social en el Règim Especial de la Llar Familiar.
 • Contracte de treball.
 • Control d’ hores de treball.
 • Tramitació de salaris.
 • Emissió de nòmines.
 • Càlcul d’ acomiadaments i/o liquidacions.

Totes les nostres auxiliars, tant cuidadores com empleades de la llar,  tenen permís de residència i treball a España.

No obstant, si vostè te una empleada de la llar pel seu compte i vol regularitzar la seva situació, nosaltres li tramitem la renovació del seu permís de residencia i treball.


Ens adaptem a totes les necessitats poguent contractar:


 • Jornada Completa.
 • Mitja Jornada Matins.
 • Mitja Jornada Tarda.
 • Per hores.
 • Jornada Nocturna.
 • Jornada Caps de Setmana.
 • Fixes o Externes.
 • Matrimonis interns.
 • Baixes o vacances empleats.
 • Vacances
 • Hospitalització