Selecció de personal

Els nostres  cuidadors/auxiliars formen part de la nostra borsa de treball. Son persones sèries i competents amb referències contrastades, que han rebut cursos de preparació i tenen la formació adequada per a cobrir les necessitats de cada servei.

La majoria d’ells posseixen una amplia experiència en la cura de persones grans o dependents i han rebut cursos de preparació sobre cures bàsiques, mobilització de malalts, medicació etc. impartits per professionals titulats.

Seleccionem de la nostra borsa de candidats els que millor es puguin adequar a la demanda sol·licitada


Ens adaptem a totes les necessitats poguent contractar:


 • Jornada Completa.
 • Mitja Jornada Matins.
 • Mitja Jornada Tarda.
 • Per hores.
 • Jornada Nocturna.
 • Jornada Caps de Setmana.
 • Fixes o Externes.
 • Matrimonis interns.
 • Baixes o vacances empleats.
 • Vacances
 • Hospitalització